Pravila privatnosti
društva PATRINI d.o.o.

Opći podaci

Voditelj obrade: PATRINI d.o.o., 51223 Kukuljanovo, Kukuljanovo 9A, OIB: 13130823695

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 • broj telefona: +385 95 9033 450
 • e-mail: info@patrini.hr
 • adresa: 51223 Kukuljanovo, Kukuljanovo 9A

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Društvo PATRINI d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke u svrhu ispunjenja ugovorne obveze i kontaktiranja klijenata.

Osobni podaci koji se prikupljaju za ispunjenje ugovorne obveze su: ime i prezime korisnika te naziv tvrtke.

Osobni podaci koji se prikupljaju za kontaktiranje klijenata su: broj mobitela ili fiksni telefon, te e-mail adresa.

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju: ime i prezime korisnika, e-mail adrese te podaci o tvrtki koriste se isključivo za izradu ponuda, odgovaranje na upite te radi daljnje komunikacije sa klijentom.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi osobni podaci postaju neaktivni nakon 12 mjeseci korištenja usluge društva, a mogu biti ponovno aktivirani pozivom sa broja ili e-maila sa kojeg je dana privola ili pismenim putem na adresu društva. U svakom slučaju, svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem:

 • e-maila: info@patrini.hr
 • slanjem upita putem našeg kontakt obrasca na internetskoj stranici
 • putem pošte na adresu: PATRINI d.o.o., 51223 Kukuljanovo, Kukuljanovo 9A.

Ukoliko opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Vaša prava

 1. Pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
 2. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 3. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 4. Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka.
 5. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu.
 6. Pravo na prigovor: Ako vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 7. Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, imate pravo uložiti pritužbu  Agenciji za zaštitu podataka, odnosno drugom  nadzornom tijelu unutar EU-a
 8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
 9. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere
 10. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP):

 • Fra Grge Martića 14
 • HR – 10000 Zagreb
 • Telefon: +385 1 4609-000
 • Fax: +385 1 4609-099
 • e-mail: azop@azop.hr
 • Web: http://www.azop.hr

Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje društvo ima prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti.

Bilo kakve promjene u s vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će pravovremeno objavljene na našim internetskim stranicama.

Posljednje ažuriranje: 20.02.2023.